Thủ Phạm Bí Ẩn - Paranormal Mind Thuyết Minh (2015)

câu chuyện nói về tân kỷ nguyên  là đốc sát tổ trọng án sau khi trải qua đả kích từ cái chết ly kỳ của cậu con trai đã đánh thức khả năng tiềm ẩn của anh là đọc và nắm bắt ý thức của người khácthủ phạm bí ẩn,xem phim thủ phạm bí ẩn,download thủ phạm bí ẩn,xem online thủ phạm bí ẩn hd,xem thủ phạm bí ẩn nhanh,tai phim thủ phạm bí ẩn,paranormal mind,xem phim paranormal mind,download paranormal mind,xem online paranormal mind hd,xem paranormal mind nhanh,tai phim paranormal mind