Long Nhật Nhất Anh Chết Chắc - 龙日一你死定了 Việt Sub (2017)
Long Nhật Nhất Anh Chết Chắc - 龙日一你死定了 Việt Sub (2017)
Long Nhật Nhất Anh Chết Chắc - 龙日一你死定了 Việt Sub (2017)

Long Nhật Nhất Anh Chết Chắc - 龙日一你死定了


Diễn viên: Ngụy Triết Minh, Khâu Hách Nam, Hầu Bội Sam, Thạch Tuyết Tịnh


Thể loại: Tâm LýThời lượng: (40/40)


Quốc gia: Trung QuốcNăm phát hành: 2017Trạng thái: Việt Sub


Nội dung: Học sinh xuất sắc Trương Tĩnh Mỹ chuyển trường đến trường đại học ưu tú hàng đầu – Bản Thừa Học Viện. Nhưng ở ngày nhập trường đầu tiên không may gặp phải "Ma đầu vườn trường” - Long Nhật Nhất. Hai người ở nơi này một thời gian, đấu trí so dũng khí.


Unknown2018-02-02 04:49:16
RSS Long Nhật Nhất Anh Chết Chắc - 龙日一你死定了 Việt Sub (2017)

Long Nhật Nhất Anh Chết Chắc - 龙日一你死定了 Việt Sub (2017)

học sinh xuất sắc trương tĩnh mỹ chuyển trường đến trường đại học ưu tú hàng đầu – bản thừa học viện nhưng ở ngày nhập trường đầu tiên không may gặp phải ma đầu vườn trường” long nhật nhất hai người ở nơi này một thời gian đấu trí so dũng khílong nhật nhất anh chết chắc,xem phim long nhật nhất anh chết chắc,download long nhật nhất anh chết chắc,xem online long nhật nhất anh chết chắc hd,xem long nhật nhất anh chết chắc nhanh,tai phim long nhật nhất anh chết chắc,龙日一你死定了,xem phim 龙日一你死定了,download 龙日一你死定了,xem online 龙日一你死定了 hd,xem 龙日一你死定了 nhanh,tai phim 龙日一你死定了,ngụy triết minh,khâu hách nam,hầu bội sam,thạch tuyết tịnh