Đường Cung Yến - Women Of The Tang Dynasty Việt Sub (2013)
Đường Cung Yến - Women Of The Tang Dynasty Việt Sub (2013)
Đường Cung Yến - Women Of The Tang Dynasty Việt Sub (2013)

Đường Cung Yến - Women Of The Tang Dynasty


Diễn viên: Khấu Chấn Hải, Lưu Tâm Du, Lưu Đình Vũ Huệ Anh Hồng


Thể loại: Cổ TrangThời lượng: (30/30)


Quốc gia: Hồng KôngNăm phát hành: 2013Trạng thái: Việt Sub


Nội dung: Những năm cuối đời Võ Tắc Thiên (Huệ Anh Hồng đóng) và âm mưu trừ khử thái tử thất bại, bà bị ép phải truyền ngôi cho Trung Tông Lý Hiển, lui về sống ở Thượng Dương cung Lạc Dương để một cuộc chiến khác tiếp nối. Cung nữ Mạnh Phàm và Mạnh Phù (Lưu Tâm Du đóng) bị sắp xếp trong đó, từng ngày trải qua những cuộc tranh đấu gió tanh mưa máu.


Unknown2020-05-13 14:32:02
RSS Đường Cung Yến - Women Of The Tang Dynasty Việt Sub (2013)

Đường Cung Yến - Women Of The Tang Dynasty Việt Sub (2013)

những năm cuối đời võ tắc thiên huệ anh hồng đóng và âm mưu trừ khử thái tử thất bại bà bị ép phải truyền ngôi cho trung tông lý hiển lui về sống ở thượng dương cung lạc dương để một cuộc chiến khác tiếp nối cung nữ mạnh phàm và mạnh phù lưu tâm du đóng bị sắp xếp trong đó từng ngày trải qua những cuộc tranh đấu gió tanh mưa máuđường cung yến,xem phim đường cung yến,download đường cung yến,xem online đường cung yến hd,xem đường cung yến nhanh,tai phim đường cung yến,women of the tang dynasty,xem phim women of the tang dynasty,download women of the tang dynasty,xem online women of the tang dynasty hd,xem women of the tang dynasty nhanh,tai phim women of the tang dynasty,khấu chấn hải,lưu tâm du,lưu đình vũ huệ anh hồng