Con Là Umasou - You Are Umasou Việt Sub (2010)

câu chuyện xoay quanh việc khủng long ăn cỏ nhận nuôi khủng long ăn thịt và khủng long ăn thịt nhận nuôi khủng long ăn cỏcon là umasou,xem phim con là umasou,download con là umasou,xem online con là umasou hd,xem con là umasou nhanh,tai phim con là umasou,you are umasou,xem phim you are umasou,download you are umasou,xem online you are umasou hd,xem you are umasou nhanh,tai phim you are umasou