Astro Note - アストロノオト Việt Sub (2024)

takumi một đầu bếp tài năng vừa bị cho thôi việc anh ấy nhận được hợp đồng biểu diễn tại một khu nhà trọ cũ tên là astro sou nhưng do dự chấp nhận sau khi biết mình cũng phải sống ở đó toàn thời gianastro note,xem phim astro note,download astro note,xem online astro note hd,xem astro note nhanh,tai phim astro note,アストロノオト,xem phim アストロノオト,download アストロノオト,xem online アストロノオト hd,xem アストロノオト nhanh,tai phim アストロノオト